Vejlederoversigt

Annette Menkes
31 23 28 59 / ame@uu-centersyd.dk
Ungevejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
Inge Dahl Jensen
31 23 28 65 / ije@uu-centersyd.dk
STU-vejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
Kitte Rytter
31232852 / kry@uu-centersyd.dk
Ungevejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
Kristine Maria Krogh Jensen
31 23 28 41 / kla@uu-centersyd.dk
Barsel
Louise Svendsen
31 23 28 50 / lss@uu-centersyd.dk
EGU-vejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH
Stine Skovborg
31 23 28 64 / ssk@uu-centersyd.dk
Præstemoseskolen - specialklasser / Ungdomsskolen
Ulla Pedersen
31 23 28 70 / upe@uu-centersyd.dk
Ungevejleder / Enghøjhuset - Bødkerporten 1F, 1.sal TH