STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomuddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse retter sig mod dig, der er under 25 år, og som af fysiske og/eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke med specialpædagogisk støtte.

En særligt tilrettelagt uddannelse betyder, at forløbet tager afsæt i og hensyn til dine forudsætninger og behov. Der er altså ikke to STU-forløb, der er ens. En STU indeholder almen dannelse, udvikling af særlige evner og interesser samt møder med den praktiske virkelighed. Elementer i en STU kan således være faglig undervisning, botræning, praktik, udvikling af sociale og personlige kompetencer samt sociale aktiviteter. Du får et kompetencebevis, når du afslutter en STU.

Du modtager ikke SU, men kan måske være berettiget til kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse.

For at komme igang skal man henvende sig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen:

Brøndby: Pernille Toft

Hvidovre: Inge Dahl Jensen

Ishøj: Birgitte Stæhr

 

Læs om STU på ug.dk.