Specialpædagogisk støtte (SPS)

Du har mulighed for at søge SPS, hvis du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du har brug for støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Den bedst kendte SPS-støtte er nok IT-rygsækken til ordblinde og andre unge med læse-/staveproblemer. Der er dog mange andre støttemulighederne. På hjemmesiden www.spsu.dk kan du hente oplysninger om de forskellige støttemuligheder.