Placering 1. januar 2017

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 652 52,4% 1082 56,5% 474 56,5% 2208
Gymnasiale udd. 438 35,2% 630 32,9% 271 32,3% 1339
Erhvervsudd. 90 7,2% 117 6,1% 51 6,1% 258
Andre ungdomsudd. 3 0,2% 4 0,2 8 1,0% 15
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
1 0,1% 9 0,5% 6 0,7% 16

Forberedende og udviklende aktiviteter.
Underplacering her

57 4,6% 72 3,8% 29 3,5% 158
Ukendt (tilflyttere mm) 3 0,2% 1 0,1% 0 0 4
Total 1244 100 1915 100 839 100 3998
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 15 0,5% 9 0,2% 13 0,6 37
Gymnasiale udd. 1489 51,1% 2646 53,7% 1087 50,0% 5222
Erhvervsudd 680 23,3% 1167 23,7% 511 23,5% 2358
Andre ungdomsudd. 57 2,0% 92 1,9% 59 2,7% 208
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
128 4,4% 131 2,7% 63 2,9% 322
Videregående uddannelser 77 2,6% 235 4,8% 53 2,4% 365

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

380 13,0% 476 9,7% 299 13,7% 1155
Ukendt (tilflyttere mm) 90 3,1% 170 3,5% 90 4,1% 350
Total 2916 100 4926 100 2175 100 10017