Placering 1. februar 2017

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 679 55,1% 1132 59,0% 501 59,1% 2312
Gymnasiale udd. 409 33,2% 599 31,2% 256 30,2% 1264
Erhvervsudd. 76 6,2% 106 5,5% 47 5,5% 229
Andre ungdomsudd. 5 0,4% 6 0,3% 4 0,5% 15
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
2 0,2% 7 0,4% 5 0,6% 14

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

59 4,8% 68 3,5% 34 4,0% 161
Ukendt (tilflyttere mm) 3 0,2% 2 0,1% 0 0 5
Total 1233 100 1920 100 847 100 4000
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 16 1,5% 10 0,2% 13 0,6% 39
Gymnasiale udd. 1495 50,8% 2640 53,6% 1089 50,1% 5224
Erhvervsudd 697 23,7% 1175 23,9% 504 23,2% 2376
Andre ungdomsudd. 55 1,9% 92 1,9% 60 2,8% 207
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
126 4,3% 129 2,6% 64 2,9% 319
Videregående uddannelser 77 2,6% 231 4,7% 49 2,3% 357

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

382 13,0% 477 9,7% 304 14,0% 1163
Ukendt (tilflyttere mm) 93 3,2% 172 3,5% 89 4,1% 354
Total 2941 100 4926 100 2172 100 10039