Placering 1. februar 2016

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 697 57,0 1130 59,7 466 55,1 2293
Gymnasiale udd. 409 33,4 559 29,5 278 32,9 1246
Erhvervsudd. 55 4,5 120 6,3 56 6,6 231
Andre ungdomsudd. 4 0,3 3 0,2 1 0,1 8
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
1 0,1 4 0,2 9 1,1 14

Forberedende og udviklende aktiviteter.
Underplacering her

53 4,3 67 3,5 33 3,9 153
Ukendt (tilflyttere mm) 4 0,3 3 02 1 0,1 8
Total 1223 100 1892 100 845 100 3960
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 21 0,7 15 0,3 13 0,6 49
Gymnasiale udd. 1434 48,8 2619 52,5 1026 47,4 5079
Erhvervsudd 748 25,5 1196 24,0 524 24,2 2468
Andre ungdomsudd. 59 2,0 82 1,6 45 2,1 186
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
168 5,7 197 3,9 90 4,2 455

Forberedende og udviklende aktiviteter.
Underplacering her

368 12,5 479 9,6 337 15,6 1184
Ukendt (tilflyttere mm) 67 2,3 171 3,4 77 3,6 315
Total 2936 100 4990 100 2165 100 10091