Placering 1. december 2016

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 624 50,0% 1043 54,3 440 52,7% 2044
Gymnasiale udd. 464 37,1% 661 34,4% 283 33,7% 1408
Erhvervsudd. 97 7,8% 127 6,6% 51 6,1% 275
Andre ungdomsudd. 3 0,2% 5 0,3% 7 0,8% 15
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
1 0,1% 8 0,4% 8 1,0% 17

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

59 4,7% 74 3,9% 32 3,8% 165
Ukendt (tilflyttere mm) 1 0,1% 2 0,1%   0,0% 3
Total 1249   1920   839   4008
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 14 0,5% 8 0,2% 14 0,6% 36
Gymnasiale udd. 1476 50,3% 2645 53,1% 1083 49,6% 5204
Erhvervsudd 679 23,2% 1171 23,5% 504 23,1% 2354
Andre ungdomsudd. 59 2,0% 90 1,8% 60 2,7% 209
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
136 4,6% 140 2,8% 67 3,1% 343
Videregående udd. 80 2,7% 232 4,7% 52 2,4% 364

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

385 13,1% 481 9,7% 304 13,9% 1170
Ukendt (tilflyttere mm) 103 3,5% 215 4,3% 101 4,6% 405
Total 2932   4982   2185   10099