Om UU Center Syd

Mission

Professionel og uvildig vejledning, der udfordrer og kvalificerer den unges uddannelsesvalg, og bidrager til engagement og ansvar for eget liv.

Vision

Vi tilbyder alle unge under 30 år en differentieret og helhedsorienteret vejledning, som bidrager til at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Vores vejledning bidrager til at uddannelses-niveauet i Hvidovre, Brøndby og Ishøj løftes.

Vi vejleder alle unge med brug af vejlednings-metoder, som tager udgangspunkt i aktuel viden og forskning til gavn for den unge, for skolerne og for kommunerne.

Vi er en attraktiv arbejdsplads med fokus på stadig udvikling, høj faglighed, gode relationer og et godt arbejdsmiljø.

Værdier

 

Synlighed

Engagement

Tillid

 

 

 

 

Vi hjælper hver dag mange unge med at komme godt videre inden for forskelige uddannelser - skal vi også hjælpe dig?