UU-centre advarer mod bunkebryllup. Et ekspertudvalg anbefaler, at blandt andre Ungdommens Uddannelsesvejledning og PPR bliver lagt sammen.

UU-centre advarer mod bunkebryllup

"Folkeskolen.dk"

Et ekspertudvalg anbefaler, at blandt andre Ungdommens Uddannelsesvejledning og PPR bliver lagt sammen i en ny kommunal ungeindsats. Formand for UU Danmark Mark Jensen mener, der er en risiko ved store organisationsændringer.

Du kan læse artiklen her eller:

Cirka en femtedel af alle unge færdiggør ikke en ungdomsuddannelse, og det er baggrunden for 47 anbefalinger, som et ekspertvalg i går overbragte til regeringen. Ét af midlerne til at få flere unge til at nå målstregen på en ungdomsuddannelse er  at samle et virvar af uddannelser til én forberedende uddannelse med tre linjer - en almenlinje, en produktionslinje og en erhvervslinje. Dén model har regeringen allerede besluttet at gå videre med.

En anden anbefaling er at nedlægge Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-centrene) og i stedet oprette en ny kommunal ungeindsats, der samler UU, SSP (skole, socialforvaltning, politi), PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning), SPS (specialpædagogisk støtte) samt turboforløb og læsevejledning under én kommunal ledelse.

Formand for UU Danmark Mark Jensen mener, der er mange gode intentioner i de forslag, som ekspertgruppen stiller, men han mener, at forslaget er for detaljeret, når det kommer til organiseringen af den kommunale vejledningsindsats.

"Den nuværende organisering af, hvordan man løser opgaven og de forskellige størrelser på kommuner taler for, at man måske finder løsninger lokalt, mere end man har en standard-model, som skal trækkes ned over alle kommuner", siger Mark Jensen.

Ødelæg ikke noget, som fungerer

Der har været 25 reformer på området siden 2000, og Mark Jensen understreger, at organiseringen som den er nu fungerer, og at en så stor organisationsændring vil skabe store udfordringer og omkostninger.   

"Det kommer til at koste mange penge, og man får ikke noget for dem. Der er inviteret til bunkebryllup med en folklore af kulturer. Jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af, at man bare klasker det hele sammen. Ved store fusioner er der risiko for, at meget bliver tabt på gulvet, og det tager år at rette op på", siger han.

Uddannelsesvejledning som omdrejningspunkt for indsats

Da ekspertgruppen i går præsenterede interessenterne for anbefalingerne, var hans første reaktion, at uddannelsesvejledning ikke fyldte meget i beskrivelsen af den nye kommunale ungeindsats.

"Det er vigtigt, at det bliver synligt, hvem der har med uddannelse at gøre, og hvem, der ikke har med uddannelse at gøre. Uddannelsesvejledningen kan virke lidt usynlig i forhold til misbrugscentre, PPR og SSP. Men jeg fik at vide, at meningen er, at vejledningen bliver omdrejningspunktet".

Praktisk uddannelsesparathed god ide

Ekspertgruppen anbefaler, at man i udskolingen arbejder mere praksisnært end i dag. Og regeringen er sammen med Dansk Folkeparti klar til at indføre praktisk uddannelsesparathed. Og den vej mener Mark Jensen er den rigtige at gå.

"Det gør vi allerede nu mange steder med de praktiske elementer fra elevernes erhvervspraktik, hvor praktikstederne laver en tilbagemelding til elev, skole og UU vejleder. Nu skal eleverne til at lave en portfolio, der skal bringes med til ungdomsuddannelserne. Her kunne man fint forankre brobygning, introduktionsbesøg, uddannelsesbesøg, elevernes fritidsaktiviteter/- job og praktikophold og flytte det over i parathedsvurderingen - det giver rigtig god mening, og vil være med til at trække de praktiske kompetencer frem".  

Børne- og Kulturchefforeningen, Danmarks Lærerforening, Skolelederne og UU Danmark har i et fælles høringssvar anbefalet, at portfolio-arbejdet forankres hos UU-vejlederen.