Hjælp på vej til unge med angst

Angst og andre psykiske problemer er årsag til, at et stort antal unge dropper ud af uddannelse eller job. Enkelte unge rammes endda så tidligt, at symptomerne forhindrer dem i at gennemføre folkeskolen. Derfor skal et nyt projekt teste mestringsforløbet LÆR AT TACKLE angst og depression blandt 15-25-årige med symptomer på angst eller depression. Indsatsen skal reducere de unges symptomer, styrke deres psykiske helbred og motivere dem til at gå i gang med – eller fortsætte – en uddannelse eller et job. Projektet løber i perioden 2017-2019 og udvikles af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med 40 % af de danske kommuner og lokale aktører med kontakt til unge.

UU-center Syd deltager nu i kommunerne Brøndby, Hvidovre og Ishøj.

Læs mere her