Midlertidige aktiviteter

10. afgangsklasser 2015/16/17 - placering pr. 1/11

  1/11 15 1/11 16 1/11 17
Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven   3  
Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven 1    
Offentlig forsørgelse 3    
Sygdom     2
Strafafsoning   1  
Total 4 4 2