Midlertidige aktiviteter

9. afgangsklasser 2015/16/17 - placering pr. 1/11

  1/11 15 1/11 16 1/11 17
Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven     1
Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven   5  
Strafafsoning 2    
Sygdom     1