Midlertidige aktiveteter 1. december 2016

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre  Ishøj     Total

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven

    6 6

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven

1 7 2 10

Ledig

       

Orlov

       

Strafafsoning

  1   1

Sygdom

       
Total 1 8 8 17
         
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total

Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven

2   2 4

Fritagelse for uddannelsespligt i hht. vejledningsloven

2 1 2 5

Ledig

2 4 2 8

Offentlig forsørgelse

122 115 52 289

Orlov

4 3 2 9

Strafafsoning

2 4 3 9

Sygdom

  10 2 12

Værnepligt

2 3 2 7
Total 136 140 67 343