Månedlig placering 1. marts 2018

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 701 58,0% 1109 59,5% 492 59,7% 2302
Gymnasiale udd. 404 33,4% 600 32,2% 245 29,7% 1249
Erhvervsudd. 44 3,6% 79 4,2% 51 6,2% 174
Andre ungdomsudd. 4 0,3% 3 0,2% 7 0,8% 14
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
2 0,2% 7 0,4% 1 0,1% 10

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

53 4,4% 61 3,3% 27 3,3% 141
Ukendt (tilflyttere mm) 1 1,0% 2 0,1% 1 0,1% 4
Total 1209   1863   824   3896
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 38 1,3% 55 1,1% 17 0,8% 110
Gymnasiale udd. 1415 49,6% 2470 51,4% 1075 50,0% 4960
Erhvervsudd 625 21,9% 1016 21,2% 437 20,3% 2078
Andre ungdomsudd. 76 2,7% 97 2,0% 76 3,5% 249
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
89 3,1% 114 2,4% 52 2,4% 255
Videregående uddannelser 37 1,3% 145 3,0% 35 1,6% 217

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

453 15,9% 574 12,0% 362 16,8% 1389
Ukendt (tilflyttere mm) 117 4,1% 332 6,9% 98 4,6% 547
Total 2850   4803   2152   9805