Månedlig placering 1. marts 2017

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 702 57,2% 1169 61,1% 524 61,4% 2395
Gymnasiale udd. 387 31,5% 567 29,6% 242 28,4% 1196
Erhvervsudd. 67 5,5% 93 4,9% 44 5,2% 204
Andre ungdomsudd. 5 0,4% 5 0,3% 4 0,5% 14
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
3 0,2% 6 0,3% 5 0,6% 14

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

61 5,0% 73 3,8% 34 4,0% 168
Ukendt (tilflyttere mm) 3 0,2% 0 0,0% 2 0,2% 5
Total 1228 100 1913 100 855 100 3996
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 19 0,6% 11 0,2% 13 0,6% 43
Gymnasiale udd. 1559 51,9% 2836 58,1% 1128 52,3% 5523
Erhvervsudd 700 23,9% 1151 23,4% 503 23,3% 2354
Andre ungdomsudd. 61 2,1% 94 1,9% 59 2,7% 214
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
121 4,1% 122 2,5% 63 2,9% 306
Videregående uddannelser 77 2,6% 231 4,7% 49 2,3% 357

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

382 13,0% 477 9,7% 304 14,0% 1163
Ukendt (tilflyttere mm) 93 3,2% 172 3,5% 89 4,1% 354
Total 2941 100 4926 100 2172 100 10039