MÅNEDLIG PLACERING 1. MAJ 2018

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 760 62,7% 1209 64,2% 524 63,9% 2493
Gymnasiale udd. 360 29,7% 528 28,1% 220 26,8% 1108
Erhvervsudd. 34 2,8% 66 3,5% 36 4,4% 136
Andre ungdomsudd. 3 0,2% 4 0,2% 8 1,0% 15
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
4 0,3% 12 0,6% 2 0,2% 18

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

50 4,1% 61 3,2% 29 3,5% 140
Ukendt (tilflyttere mm) 1 1,0% 2 0,1% 1 0,1% 4
Total 1212   1882   820   3914
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 46 1,6% 52 1,1% 21 1,0% 119
Gymnasiale udd. 1448 51,0% 2603 54,6% 1103 51,5% 5154
Erhvervsudd 605 21,3% 1021 21,4% 427 19,9% 2053
Andre ungdomsudd. 75 2,6% 98 2,1% 75 3,5% 248
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
108 3,8% 126 2,6% 64 3,0% 298
Videregående uddannelser 34 1,2% 127 2,7% 32 1,5% 193

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

460 16,2% 579 12,2% 363 16,9% 1402
Ukendt (tilflyttere mm) 66 2,3% 158 3,3% 58 2,7% 282
Total 2842   4764   2143   9749