Månedlig placering 1. maj 2017

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 760 63,1% 1256 66,7% 564 66,0% 2580
Gymnasiale udd. 335 27,8% 488 25,9% 217 25,4% 1040
Erhvervsudd. 48 4,0% 70 3,7% 34 4,0% 152
Andre ungdomsudd. 2 0,2% 3 0,2% 4 0,5% 9
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
1 0,1% 2 0,1%   0,5% 7

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

56 4,6% 63 3,3% 31 3,6% 150
Ukendt (tilflyttere mm) 3 0,2% 1 0,1%   0,1% 4
Total 1205   1883   854   3942
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 23 0,8% 20 0,4% 12 0,6% 55
Gymnasiale udd. 1486 50,9% 2960 54,0% 1098 50,6% 5244
Erhvervsudd 701 24,0% 1141 23,2% 501 23,1% 2343
Andre ungdomsudd. 65 2,2% 97 2,0% 56 2,6% 218
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
113 3,9% 112 2,3% 59 2,7% 284
Videregående uddannelser 58 2,0% 208 4,2% 42 1,9% 308

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

381 13,1% 495 10,0% 308 14,2% 1184
Ukendt (tilflyttere mm) 92 3,2% 193 3,9% 93 4,3% 378
Total 2919   4926   2169   10014