MÅNEDLIG PLACERING 1. JUNI 2018

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 791 64,7% 1251 66,1% 538 67,0% 2580
Gymnasiale udd. 353 28,9% 509 26,9% 202 25,2% 1064
Erhvervsudd. 31 2,5% 60 3,2% 33 4,1% 124
Andre ungdomsudd. 2 0,2% 3 0,2% 3 0,4% 8
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
4 0,3% 12 0,6% 2 0,2% 18

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

41 3,4% 56 3,0% 25 3,1% 122
Ukendt (tilflyttere mm) 1 1,0% 3 0,2% 0 0,0% 4
Total 1223   1894   803   3920
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 48 1,7% 57 1,2% 23 1,1% 128
Gymnasiale udd. 1437 50,5% 2603 54,7% 1100 51,4% 5140
Erhvervsudd 612 21,5% 1010 21,2% 427 19,9% 2049
Andre ungdomsudd. 74 2,6% 99 2,1% 79 3,7% 252
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
104 3,7% 122 2,6% 63 2,9% 289
Videregående uddannelser 33 1,2% 121 2,5% 29 1,4% 183

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

475 16,7% 606 12,7% 369 17,2% 1450
Ukendt (tilflyttere mm) 62 2,2% 141 3,0% 52 2,4% 255
Total 2845   4759   2142   9746