Månedlig placering 1. januar 2018

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 655 54,4% 1040 55,7% 465 55,6% 2160
Gymnasiale udd. 441 36,7% 654 35,0% 273 32,7% 1368
Erhvervsudd. 51 4,2% 100 5,4% 57 6,8% 208
Andre ungdomsudd. 4 0,3% 5 0,3% 9 1,1% 18
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
3 0,2% 10 0,5% 3 0,4% 16

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

48 4,0% 55 2,9% 29 3,5% 132
Ukendt (tilflyttere mm) 1 1,0% 3 0,2% 0 0,0% 4
Total 1203   1867   836   3906
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 23 0,8% 46 1,0% 19 0,9% 88
Gymnasiale udd. 1441 50,5% 2515 52,3% 1080 50,4% 5036
Erhvervsudd 631 22,1% 1026 21,3% 452 21,1% 2109
Andre ungdomsudd. 75 2,6% 96 2,0% 70 3,3% 241
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
96 3,4% 105 2,2% 53 2,5% 254
Videregående uddannelser 37 1,3% 151 3,1% 32 1,5% 220

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

449 15,7% 582 12,1% 350 16,3% 1381
Ukendt (tilflyttere mm) 99 3,5% 289 6,0% 88 4,1% 476
Total 2851   4810   2144   9805