MÅNEDLIG PLACERING 1. APRIL 2018

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 732 60,7% 1153 61,9% 508 61,5% 2391
Gymnasiale udd. 376 31,2% 561 30,1% 237 28,7% 1174
Erhvervsudd. 38 3,2% 72 3,9% 40 4,8% 150
Andre ungdomsudd. 3 0,2% 4 0,2% 8 1,0% 15
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
3 0,2% 9 0,5% 1 0,1% 13

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

53 4,4% 62 3,3% 30 3,6% 145
Ukendt (tilflyttere mm)   0,0% 2 0,1% 2 0,2% 4
Total 1205   1863   826   3892
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 44 1,5% 60 1,3% 20 0,9% 124
Gymnasiale udd. 1446 50,8% 2612 54,5% 1093 51,3% 5151
Erhvervsudd 623 21,9% 1038 21,6% 435 20,4% 2096
Andre ungdomsudd. 77 2,7% 96 2,0% 75 3,5% 248
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
89 3,1% 108 2,3% 53 2,5% 250
Videregående uddannelser 35 1,2% 137 2,9% 33 1,5% 205

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

455 16,0% 568 11,8% 353 16,6% 1376
Ukendt (tilflyttere mm) 76 2,7% 177 3,7% 69 3,2% 322
Total 2845   4796   2131   9772