Månedlig placering 1. april 2017

         
15-17 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 736 60,6% 1225 64,3% 550 67,0% 2511
Gymnasiale udd. 357 29,4% 524 27,5% 227 27,6% 1108
Erhvervsudd. 55 4,5% 80 4,2% 36 4,2% 171
Andre ungdomsudd. 3 0,2% 4 0,2% 4 0,5% 11
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
2 0,2% 2 0,1% 5 0,6% 9

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

59 4,9% 67 3,5% 34 4,0% 160
Ukendt (tilflyttere mm) 3 0,2% 3 0,2% 1 0,1% 7
Total 1215   1905   857   3997
             
18-24 årige Brøndby Hvidovre Ishøj Total
    %   %   %  
Grundskole 21 07,% 18 0,4% 13 0,6% 52
Gymnasiale udd. 1478 50,6% 2646 53,6% 1088 50,2% 5212
Erhvervsudd 708 24,2% 1145 23,2% 511 23,6% 2364
Andre ungdomsudd. 64 2,2% 97 2,0% 57 2,6% 218
Midlertidige aktiviteter
(Underplacering her)
116 4,0% 115 2,3% 58 2,7% 289
Videregående uddannelser 61 2,1% 216 4,4% 44 2,0% 321

Forberedende og udviklende aktiviteter.
(Underplacering her)

373 12,8% 496 10,1% 299 13,8% 1168
Ukendt (tilflyttere mm) 99 3,4% 201 4,1% 96 4,4% 396
Total 2920   4934   2166   10020