Information om Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Elever, der ønsker at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal uddannelsesparathedsvurderes af UU. Det er vigtigt, at eleven kan opfylde de personlige, sociale og faglige krav, som uddannelsen stiller.

At blive uddannelsesparat er en løbende proces, der arbejdes med fra 8. klasse. For ikke-parate elever planlægger UU-vejlederen og skolen i fællesskab en vejledningsplan, hvoraf det fremgår, hvilke ting den enkelte elev skal arbejde med for at blive uddannelsesparat. Forældre inddrages løbende og kan kommentere på elevens vejledningsplan.

 

Læs mere her:

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

Uddannelsesparathedsvurdering i 9. og 10. klasse.

Undervisningsministeriets folder om personlige og sociale forudsætninger.