Gymnasiale uddannelser

Gymnasieuddannelserne er studieforberedende ungdomsuddannelser. Du bliver altså forberedt til at påbegynde en videregående uddannelse. Læs om optagelseskravene for hhv. STX, HTX og HHX, hhv. HF.  

 

STX - det almene gymnasium

STX tager 3 år og indeholder mindst fire fag på A-niveau, normalt tre fag på B-niveau og normalt syv fag på C-niveau, i alt 13-16 fag. Dansk og historie er obligatoriske A-fag.

 

 

HTX - højere teknisk eksamen

HTX tager 3 år og indeholder mindst tre fag på A-niveau, mindst tre fag på B-niveau og mindst et fag på C-niveau, i alt op til 14 fag. Dansk og Teknikfag er obligatoriske A-fag.

 

HHX tager 3 år og indeholder mindst fire fag på A-niveau, mindst tre fag på B-niveau og mindst et fag på C-niveau, i alt 12-15 fag. Dansk og Engelsk er obligatoriske A-fag.

 

HF - højere forberedelseseksamen

Den 2-årige HF er en gymnasial uddannelse, der retter sig mod unge eller voksne, der ikke kommer direkte fra 9. klasse. Det vil sige, at du skal have afsluttet 10. klasse eller tilsvarende for at blive optaget.