Erhvervsuddannelser - fordeling

10. afgangsklasser 2015/16/17 - placering pr. 1/11

  1/11 15 1/11 16 1/11 17
Fødevarer, jordbrug og oplevelser 8 12  
Kontor, handel og forretningsservice 28 37  
Omsorg, sundhed og pædagogik 28 37  
Teknologi, byggeri og transport 51 54  
EGU     2
EUD, beslægtet: Teknologi, byggeri og transport     2
Hovedområde - Fødevarer, jordbrug og oplevelser     12
Hovedområde - Kontor, handel og forretningsservice     15
Hovedområde - Omsorg, sundhed og pædagogik     28
Hovedområde - Teknologi, byggeri og transpor     46
Total 115 140 105