Erhvervsuddannelser - fordeling

 9. afgangsklasser 2015/16 - placering pr. 1/11

  1/11 15 1/11 16 1/11 17
Fødevarer, jordbrug og oplevelser 4 6  
Kontor, handel og forretningsservice 10 11  
Omsorg, sundhed og pædagogik 18 10  
Teknologi, byggeri og transport 43 44  
EUD, beslægtet: Fødevarer, jordbrug og oplevelser     1
EUD, beslægtet: Teknologi, byggeri og transport     3
EUX     1
Hovedområde - Fødevarer, jordbrug og oplevelser     9
Hovedområde - Kontor, handel og forretningsservice     8
Hovedområde - Omsorg, sundhed og pædagogik     10
Hovedområde - Teknologi, byggeri og transport     53
Ialt 75 71 85