De unges uddannelsesvalg

Bemærk at tallene for  "arbejde - deltid", "arbejde - fuld tid", "ledig" samt "offentlig forsørgelse" på ingen måde er dækkende, da vi kun modtager data på udvalgte unge.

Oplysninger om "videregående uddannelser" modtager vi kun på unge, hvor der ikke foreligger oplysninger om gennemført ungdomsuddannelse. Statistikken indeholder således ikke data på uddannelser højere end ungdomsuddannelser.

 

UU:Center syd total: (For fordeling på kommuner klik her)

Afgangselever 2015/2016/2017. (Brøndby, Hvidovre og Ishøj)
Faktiske placering pr. 1. november :

9. afgangsklasser:    
  1/11 2015 1/11 2016 1/11 2017
Grundskolen 608 575 559
Gymnasiale uddannelser (fordeling) 587 558 633
Erhvervsuddannelser (fordeling her) 74 71 85
Andre Ungdomsuddannelser 5 4 5
Forberedende og udviklende aktiviteter (fordeling her) 30 32 25
Midlertidige aktiviteter (fordeling her) 2 5 4
Total 1305 1245 1311

 

10. afgangsklasser:    
  1/11 2015 1/11 2016 1/11 2017
Grundskolen  42 40 2
Gymnasiale uddannelser (fordeling her) 195 273 270
Erhvervsuddannelser (fordeling her) 115 140 105
Andre Ungdomsuddannelser 18 17 15
Forberedende og udviklende aktiviteter (fordeling her) 48 74 53
Midlertidige aktiviteter (fordeling her) 4 4 2
Total 422 548 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernes valg i marts 2015

Dækker kun elever fra grundskole i de kommuner, der er dækket af UU:Center syd:Hvidovre, Brøndby og Ishøj kommune.
Tallene er baseret på indberetninger fra UU-vejlederne.

% fordeling 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10. klasse 30,5%     28,9% 29,7% 33,5% 28,5% 30,5%
EUD 16,8% 15,5% 15,6% 13,9% 15,4% 12,9%
Gymnasium 47,5% 50,8% 51,2% 50,0% 50,7% 51,1%
Andet 5,2% 4,8% 3,5% 2,6% 5,5% 5,5%